IMPREGNACIJA - ZAŠTITA

Da biste sačuvali i produžili vek prirodnom kamenu (mermeru ili granitu) potrebno je OBAVEZNO izvršiti impregnaciju sredstvima koja dubinski i dugoročno štiti materijale od upijanja vode, ulja i drugih materija koje ostavljaju fleke. Mogućnost promene efekta strukture kamena.